logo

National Free Customer Service Hotline:400-8822-610

AM 08:00-PM 05:30(Excluding weekends and holidays)

Stores consulting

GuangdongRegional store information

 • Zhongshan

  Zhongshan Yihua Department Store

  Yihua Sihai Appliance, Century Plaza, No. 8 Zhongshan San Road, Dong District, Zhongshan Center's "Life Power Counter" on the second floor

 • Guangzhou

  Panyu Wanda

  A/F, Main Store, Department Store, 385 Hanxi Avenue, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou City

  Panyu Haiyin Festival Walk

  No. 383, Panyu Avenue North, Panyu District, Guangzhou, China

share to: